20/2019 Korekta raportu bieżącego nr 20/2019 dot. nabycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Wiceprezesa Zarządu

04 września 2019

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, że w załączniku do przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 02 września 2019 roku raportu bieżącego nr 20/2019 dotyczącego nabycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – Wiceprezesa Zarządu, w punkcie 4d powiadomienia o transakcji podano łączną kwotę zakupu akcji (22.700 PLN) zamiast ceny pojedynczej transakcji (2,27 PLN).

W związku z powyższym Spółka w załączeniu przekazuje ponownie raport nr 20/2019 wraz zawiadomieniem o transakcji, uwzględniającym powyższą korektę.