19/2023: Informacja z otwarcia ofert.

29 czerwca 2023

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje o powzięciu informacji o otwarciu w dniu 28 czerwca 2023 roku złożonych przez Konsorcjum z udziałem Spółki ofert, na cztery części zadania w postępowaniu ogłoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn. „Zaprojektowanie i budowa elementów infrastruktury technicznej wzdłuż linii kolejowej numer 4 w ramach projektu pn. „Dostosowanie CMK do prędkości 250 km/h”, z których oferty złożone na dwie części mają najniższą cenę, a w przypadku dwóch pozostałych części – są jedynymi złożonymi ofertami. Oferty Konsorcjum spółek, w skład którego wchodzi ALUSTA S.A. (Lider) oraz COMPREMUM S.A. (Partner), zostały złożone w łącznej kwocie 237.582.665,8 zł netto.

Budżet Zamawiającego przeznaczony na realizację zadania to 156.200.388,69 zł netto.

Zarząd Spółki będzie informować o dalszym przebiegu postępowania.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne