18/2016 Rozpoczęcie budowy I etapu inwestycji pod nazwą Zacisze Strzeszyn.

17 października 2016

Raport bieżący nr 18/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 23.02.2016 roku dotyczącego zakupu nieruchomości położonej w Poznaniu, obręb Strzeszyn oraz raportu bieżącego nr 17/2016 z dnia 17.10.2016 r. dotyczącego zawarcia umowy na budowę I etapu przedsięwzięcia deweloperskiego, podaje do wiadomości, iż Spółka w ramach realizacji Inwestycji pod nazwą Zacisze Strzeszyn otrzymała pozwolenie na budowę zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi oraz elementami infrastruktury. W związku z powyższym Spółka rozpoczęła budowę I etapu Osiedla Zacisze Strzeszyn, obejmującą 3 budynki wielorodzinne wraz z halą garażową. W budynkach będzie 120 mieszkań o powierzchni od 28 m2 do 93 m2. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wraz z antresolami ustalona została łącznie na poziomie 6.628,45 m2 (PUM), w tym: powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w wysokości 6.648,16 m2 i powierzchnia użytkowa antresoli w wysokości 380,29 m2. W dniu dzisiejszym, tj. 17 października 2016 roku Spółka rozpoczęła sprzedaż mieszkań w ramach budowy I etapu Osiedla Zacisze Strzeszyn.

Zakończenie realizacji I etapu Inwestycji planowane jest na koniec 2018 roku, co powinno przełożyć się na zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR)