16/2015 Podpisanie aneksu do umowy zawartej ze spółką TORPOL S.A.

22 maja 2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 10 marca 2014 roku informuje, iż w dniu 22 maja 2015 roku do Spółki wpłynął podpisany drugostronnie aneks nr 1 do Umowy Nr PPa/02/B104/2014 z dnia 07 marca 2014 roku na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z realizacją części prac wchodzących w zakres zamówienia publicznego udzielonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)? (Kontrakt Główny) w ramach projektu POIiŚ 7.1.- 22.1.

Niniejszym aneksem zmieniony został termin na wykonanie robót przez Podwykonawcę, tj. POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie. Zgodnie z aneksem Podwykonawca zrealizuje całość obowiązków wynikających z w/w Umowy w terminie do 30 października 2016 roku, z tym, że wszystkie prace mające wpływ na prowadzenie ruchu pociągów zakończone zostaną do 28 lutego 2016 roku i w terminach zgodnych z Harmonogramem, o którym mowa w Kontrakcie Głównym (pierwotny termin ustalony był na 33 miesiące od Daty Rozpoczęcia, tj. od 20.12.2012 r.).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).

Raport bieżący nr 16/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 10 marca 2014 roku informuje, iż w dniu 22 maja 2015 roku do Spółki wpłynął podpisany drugostronnie aneks nr 1 do Umowy Nr PPa/02/B104/2014 z dnia 07 marca 2014 roku na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z realizacją części prac wchodzących w zakres zamówienia publicznego udzielonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)? (Kontrakt Główny) w ramach projektu POIiŚ 7.1.- 22.1.

Niniejszym aneksem zmieniony został termin na wykonanie robót przez Podwykonawcę, tj. POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie. Zgodnie z aneksem Podwykonawca zrealizuje całość obowiązków wynikających z w/w Umowy w terminie do 30 października 2016 roku, z tym, że wszystkie prace mające wpływ na prowadzenie ruchu pociągów zakończone zostaną do 28 lutego 2016 roku i w terminach zgodnych z Harmonogramem, o którym mowa w Kontrakcie Głównym (pierwotny termin ustalony był na 33 miesiące od Daty Rozpoczęcia, tj. od 20.12.2012 r.).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).

Raport bieżący nr 16/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 10 marca 2014 roku informuje, iż w dniu 22 maja 2015 roku do Spółki wpłynął podpisany drugostronnie aneks nr 1 do Umowy Nr PPa/02/B104/2014 z dnia 07 marca 2014 roku na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z realizacją części prac wchodzących w zakres zamówienia publicznego udzielonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)? (Kontrakt Główny) w ramach projektu POIiŚ 7.1.- 22.1.

Niniejszym aneksem zmieniony został termin na wykonanie robót przez Podwykonawcę, tj. POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie. Zgodnie z aneksem Podwykonawca zrealizuje całość obowiązków wynikających z w/w Umowy w terminie do 30 października 2016 roku, z tym, że wszystkie prace mające wpływ na prowadzenie ruchu pociągów zakończone zostaną do 28 lutego 2016 roku i w terminach zgodnych z Harmonogramem, o którym mowa w Kontrakcie Głównym (pierwotny termin ustalony był na 33 miesiące od Daty Rozpoczęcia, tj. od 20.12.2012 r.).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).

Raport bieżący nr 16/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 10 marca 2014 roku informuje, iż w dniu 22 maja 2015 roku do Spółki wpłynął podpisany drugostronnie aneks nr 1 do Umowy Nr PPa/02/B104/2014 z dnia 07 marca 2014 roku na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z realizacją części prac wchodzących w zakres zamówienia publicznego udzielonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)? (Kontrakt Główny) w ramach projektu POIiŚ 7.1.- 22.1.

Niniejszym aneksem zmieniony został termin na wykonanie robót przez Podwykonawcę, tj. POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie. Zgodnie z aneksem Podwykonawca zrealizuje całość obowiązków wynikających z w/w Umowy w terminie do 30 października 2016 roku, z tym, że wszystkie prace mające wpływ na prowadzenie ruchu pociągów zakończone zostaną do 28 lutego 2016 roku i w terminach zgodnych z Harmonogramem, o którym mowa w Kontrakcie Głównym (pierwotny termin ustalony był na 33 miesiące od Daty Rozpoczęcia, tj. od 20.12.2012 r.).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).

Raport bieżący nr 16/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 10 marca 2014 roku informuje, iż w dniu 22 maja 2015 roku do Spółki wpłynął podpisany drugostronnie aneks nr 1 do Umowy Nr PPa/02/B104/2014 z dnia 07 marca 2014 roku na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z realizacją części prac wchodzących w zakres zamówienia publicznego udzielonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)? (Kontrakt Główny) w ramach projektu POIiŚ 7.1.- 22.1.

Niniejszym aneksem zmieniony został termin na wykonanie robót przez Podwykonawcę, tj. POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie. Zgodnie z aneksem Podwykonawca zrealizuje całość obowiązków wynikających z w/w Umowy w terminie do 30 października 2016 roku, z tym, że wszystkie prace mające wpływ na prowadzenie ruchu pociągów zakończone zostaną do 28 lutego 2016 roku i w terminach zgodnych z Harmonogramem, o którym mowa w Kontrakcie Głównym (pierwotny termin ustalony był na 33 miesiące od Daty Rozpoczęcia, tj. od 20.12.2012 r.).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).