1/2020 Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Prezesa Zarządu

08 stycznia 2020

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 08 stycznia 2020 roku otrzymał od Prezesa Zarządu – Pana Romana Andrzejaka zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, dotyczące transakcji dokonanej w dniu 07 stycznia 2020 roku na akcjach Spółki przez ww. osobę jako pełniącą obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: Art.19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zawiadomienie_o_transakcji
(pdf, 224.44 Kb)