Przychodnie NZOZ: Plac Kolegiacki 12A, ul. 28 Czerwca 1956 nr 49, Opolska 58, Kasprzaka 16 w Poznaniu

Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, ul. Matejki 57, Poznań
Realizacja: 2006 r.

Galeria zdjęć