Segment OZE

Nowy segment, obsługiwany przez POZBUD OZE Sp. z o.o.

  • kompleksowe projektowanie, przygotowanie i wykonawstwo kompletnej infrastruktury instalacji dla przemysłu energetycznego, w tym przygotowanie pełnej dokumentacji w fazie pre-inwestycyjnej, fazie inwestycyjnej; przeprowadzenie procedur odbiorowych i uruchomieniowych w fazie rozruchu oraz zarządzanie projektem i nadzór nad realizacją na wszystkich etapach wraz z magazynowaniem energii
  • doradztwo techniczne w zakresie infrastruktury dla odnawialnych źródeł energii
  • usługi serwisowe obiektów energetycznych (OZE), w tym systemy monitoringu i diagnostyki stanu technicznego instalacji oparte o transmisję danych i ich retencję w standardzie Industry 4.0