Kościoły drewniane w południowej Wielkopolsce

Zamawiający: Diecezja Kaliska, Kalisz ul. Widok 80-82 
Realizacja: 2010/2011 r.
Renowacja 11 kościołów

Galeria zdjęć